JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i Zlatanmålet

[2017-01-09] Värmlands tingsrätt

Värmlands tingsrätt har meddelat dom i ett mål mellan Zlatan Ibrahimovic och en idrottsledare och därvid dömt idrottsledaren för grovt förtal till 60 dagsböter.

 

Zlatan Ibrahimovic hade väckt enskilt åtal mot en idrottsledare för grovt förtal och påstått följande.

 

Idrottsledaren har på kvällen den 6 april 2016 på Värmlands idrottshistoriska sällskaps idrottscafé i Karlstad, med ca 70 personer närvarande, inkluderande en representant för media, gjort uttalanden av innebörden att Zlatan Ibrahimovic skulle ha varit dopad under sin tid som spelare i Juventus FC.

 

En uppgift av innebörden att Zlatan Ibrahimovic skulle ha varit dopad under sin tid i Juventus FC har lämnats under en paneldebatt där idrottsledaren – i ett sammanhang där doping inom lagidrott och dopingkultur just har diskuterats och där han bland annat har påstått att hela Juventus fotbollslag dopade sig systematiskt under fyra års tid – gjort följande uttalande ”Man kan också säga såhär att Zlatan gick upp tio kilo i muskler under perioden i Juventus. Det var ju rätt så snabbt. På ett år gjorde han det. På ett år. Och Albin Ekdal gick upp åtta kilo i muskelmassa på ett och ett halvt år under sin tid i Juventus. Det är rätt bra jobbat med skivstången.”

 

En uppgift av ovan nämnd innebörd har även lämnats av idrottsledaren i samband med paneldebatten i närvaro av bland annat Per Mårtensson genom att idrottsledaren, på fråga från Per Mårtensson, uppgett att han var övertygad om att Zlatan Ibrahimovic var dopad.

 

Idrottsledaren har därmed utpekat Zlatan Ibrahimovic som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta honom för andras missaktning.

 

Zlatan Ibrahimovic gjorde gällande att brottet skulle bedömas som grovt eftersom uppgifterna hade varit ägnade att medföra allvarlig skada för honom.

 

I målet var utrett att idrottsledaren under paneldebatten hade uttalat det som Zlatan Ibrahimovic hade påstått och att det hade skett i samband med att doping inom lagidrott och dopingkultur hade diskuterats samt idrottsledaren hade påstått att hela Juventus fotbollslag systematiskt dopade sig under fyra års tid. Även om uttalandet inte innehåller ett direkt påstående om att Zlatan Ibrahimovic skulle ha varit dopad så har tingsrätten funnit att uttalandet, sett i det sammanhang som uttalandet gjordes, att det inte kunde uppfattas på annat sätt än att det gav uttryck för att Zlatan Ibrahimovic hade varit dopad under sin tid i Juventus. Tingsrätten har också gjort den bedömningen att uppgifterna har varit ägnade att medföra allvarlig skada för Zlatan Ibrahimovic.

 

Idrottsledaren har därför dömts för grovt förtal.

 

Tingsrätten har också funnit utrett att idrottsledaren till den närvarande journalisten Per Mårtensson i samband med paneldebatten hade uttalat att han var övertygad om att Zlatan Ibrahimovic hade varit dopad, men med hänvisning till bestämmelsen i 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, enligt vilken bestämmelse det står envar fritt att lämna uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift till en journalist, har åtalet i den delen ogillats.

 

Såväl Zlatan Ibrahimovic som idrottsledaren hade yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Tingsrätten har med hänsyn till utgången i målet ansett att Zlatan Ibrahimovic och idrottsledaren har vunnit ömsom i lika mån, och därför förordnat att de ska svara för sina egna rättegångskostnader.

Senast ändrad: 2017-01-09

För mer information kontakta:

Chefsrådmannen Bertil Ehn
(ej tillgänglig den 9/1)
054 - 14 84 00

Målnummer:

1576-16