JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Värmlands tingsrätts rättegångsskola

[2014-09-30] Värmlands tingsrätt

Vill du veta hur en domstolsförhandling går till?

I brottmål erbjuder tingsrätten de som vill att delta i en "rättegångsskola". Den vänder sig till vittnen och andra som fått en kallelse samt till alla och envar som är nyfikna på hur en rättegång går till. Skolan äger rum på tingsrätten och inkluderar visning av en rättssal. Läs mer om rättegångsskolan här.

Senast ändrad: 2014-10-09

Om tingsrätten

Tingsrätten är den första domstol du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exemplevis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.